173 miljoner kineser, motsvarande 17 procent av landet befolkning, lider av mental ohälsa, vilket är långt fler än vad som tidigare befarats, enligt en studie i Lancet.

Författarna har screenat över 63 000 kineser från fyra provinser, boende i såväl städer som på landet, för mental ohälsa. Man har använt frågeformuläret Struct­ured clinical interview for DSM disorders och identifierat individer som uppfyller DSM-IV-kriterierna för bl a affektiva sjukdomar, ångesttillstånd, psykoser och missbruk. Det visade sig att 17,5 procent uppfyllde DSM-IV-kriterier för minst en dia­gnos. 6,1 procent uppfyllde kriterierna för affektiv sjukdom, 5,6 procent för ångestrelaterad sjukdom och 5,9 respektive 1,0 procent för missbruk och psykos. Missbruk och depression förekom oftare på landet än i städerna. Missbruk av alkohol var dessutom hela 48 gånger vanligare hos män än hos kvinnor.
Omräknat med hela Kina som bas innebär detta således att 173 miljoner kineser skulle uppfylla DSM-IV-kriterierna för minst en dia­gnos. Att den överväldigande majoriteten inte får ade­kvat hjälp belyses av att bara 8 procent av dem som uppfyllde diagnoskriterierna uppgav att de någon gång sökt hjälp för sitt problem. Bara 5 procent uppgav att de hade fått träffa vårdpersonal med psykiatri som specialitet.

Studien visar således att antalet kineser som är drabbade av mental ohälsa är betydligt större än vad som tidigare beräknats. Det är uppenbart att bara en minoritet får adekvat hjälp. Det är dock inte bara psykiatrin som är rejält eftersatt i Kina. Landets sjukvårdssystem har dålig täckning och bygger i stor utsträckning på att invånarna själva står för en stor del av vårdkostnaden vid sjukdom. Detta leder ofta till privatekonomiska katastrofer.
En omfattande reformering av det kinesiska sjukvårdssystemet ska dock göras. En uppenbar konsekvens av den aktuella artikeln är att det är viktigt att kinesiska myndigheter inte negligerar psykiatrin vid detta reformarbete.