Forskare från Sahlgrenska har visat att ett protein återfinns i förhöjda halter i blodet hos amatörboxare två månader efter att de slutat boxas. Rönen presenteras i tidskriften Brain Injury och bygger på data från 44 amatörboxare från Turkiet. Dessa lämnade ett blodprov i samband med ett träningsläger (då de alltså boxades aktivt) och därefter ett nytt blodprov efter att de gjort uppehåll från boxning i två månader.
Proven har jämförts med »icke-boxar«-kontroller. Resultaten visar att proteinet NSE (neuronspecifikt enolas), som är en känd markör för hjärnskada, återfanns i högre halter i serum hos boxarna än hos kontrollerna både då boxarna var aktiva och efter tvåmånadersuppehållet. Intressant i sammanhanget är att det tidigare visats att neurofilament från axonens cytoskelett återfinns i högre halter i cerebrospinalvätskan hos boxare flera månader efter att de slutat boxas. Den aktuella studien skulle således kunna innebära ett enklare sätt att följa boxningsorsakade hjärnskador, då NSE kan mätas med ett vanligt blodprov.
Att det finns en koppling mellan proffsboxning och hjärnskador finns det starka belägg för. Skadorna kallas ofta chronic traumatic brain injury associated with boxing (CTBI-B), en term som omfattar skilda symtom såsom emotionell och kognitiv påverkan, ataxi och parkinsonism. En rad kända boxare såsom Muhammad Ali och Ingemar Johansson vittnar illustrativt om dessa skador. Studien ska ses mot bakgrund av att kopplingen mellan amatörboxning och hjärnskada inte är lika utredd som den mellan proffsboxning och hjärnskada.