Frånskilda, änkor och änklingar löper ökad risk att drabbas av Alzheimers sjukdom. Så kan man sammanfatta en studie som presenteras i BMJ. Forskarna, från Karolinska institutet, Växjö universitet och universitetet i finländs­ka Kuopio, har undersökt ett material bestående av 2 000 finländare. Individerna har följts under drygt 30 år.
Uppgifter om huruvida deltagarna var sammanboende (gifta eller sambor), frånskilda eller änklingar/änkor har funnits tillgängliga från början av 1970-talet. Deltagarna var då i genomsnitt 50 år gamla. Därtill har en uppföljning gjorts efter i genomsnitt 20 år, då deltagarna således var i 70-årsåldern. Det visade sig att individer som var frånskilda eller änklingar/änkor vid 50 års ålder och som var det även vid uppföljningen löpte i storleksordningen tre gånger högre risk för alzheimer än de som levde med en partner vid såväl 50 som 70 års ålder. Tittar man specifikt på dem som var änklingar/änkor vid både 50 och 70 års ålder ökade demensrisken hela sju gånger. Rönen står sig även efter att författarna justerat för faktorer som rökning, ålder och utbildning.
Genen för apolipoprotein E4 har kopplats till ökad risk för alzheimer. Den ofördelaktiga varianten av genen bärs av runt 15 procent av befolkningen och kan öka riskfaktorn för demenssjukdomen med en faktor 3. Det visade sig i den aktuella studien att alzheimerrisken ökade särskilt kraftigt hos individer som var bärare av den ofördelaktiga genvarianten, som också skilt sig eller blivit änka/änkling före 50 års ålder och som var fortsatt ensamma vid uppföljningen. Studien är den första som specifikt tittat på civilstånd och alzheimerrisk.