Rökning under graviditeten är kopplad till ökad risk för att barnet ska drabbas av psykotiska symtom, enligt en studie som presenteras i tidskriften British Journal of Psychiatry.

Det är ett omfattande material som presenteras. Författarna har undersökt uppgifter från 6 356 barn från Storbritannien. När barnen var 12 år gamla fick de genomgå en intervju, som bl a omfattade frågor om huruvida de haft psykotiska symtom som exempelvis hallucinationer. Det visade sig att 734 av barnen, motsvarande 11 procent, uppgav att de haft sådana symtom.
Forskarna har även haft tillgång till uppgifter om huruvida barnens mödrar rökt eller druckit alkohol under graviditeten (samtliga kvinnor i studien var gravida under åren 1991 och 1992). Det visade sig att rökning hos modern var kopplad till ökad risk för psykotiska symtom hos barnet. Effekten tycks vara dosberoende. Ju mer mödrarna rökte, desto större var risken för psykotiska symtom. Det var dessutom ganska vanligt att de gravida rökte; 19 procent angav att de rökt under graviditeten.
När det gäller alkohol var sambandet inte lika tydligt. Visserligen noterades en ökad risk för psykotiska symtom hos barnen till mödrar som drack under graviditeten. Men det krävdes ett rejält alkoholmissbruk för att risken skulle påverkas. Barn till kvinnor som drack minst 22 enheter alkohol löpte ökad risk för psykotiska symtom, me­dan man inte noterade något samband för barn till kvinnor som drack mindre än 21 enheter i veckan.
Författarna har också tittat på om haschrökning kan påverka risken, men det var så på pass ovanligt att gravida rökte hasch att det inte går att dra några statiskt säkerställda slutsatser kring detta.