Bältros har kopplats till stroke i en studie från Taiwan som presenteras i tidskriften Stroke. Studien är nationell och av typen retrospektiv kohort.
Författarna har utgått från 7 760 individer med en genomsnittlig ålder på 47 år som behandlades för bältros under perioden 1997–2001. Dessa har jämförts med en matchande kontrollgrupp på drygt 23 000 individer. Man har undersökt insjuknandet i stroke upp till ett år efter varicella–zosterinfektionen, och det visade sig att inom ett år hade 133 individer i bältrosgruppen, motsvarande 1,7 procent av samtliga, drabbats av stroke. Det ska jämföras med 1,3 procent i kontrollgruppen. Allt annat lika var bältros korrelerad med 30 procent högre risk för stroke.

Intressant i sammanhanget är också att om varicella–zosterinfektionen startar kring ögat (herpes ophthalmicus eller zoster ophthalmicus) är detta korrelerat med kraftigt ökad strokerisk jämfört med om man drabbas av bältros med en annan lokalisation. För individer med bältros kring ögat var det nämligen mer än fyra gånger så vanligt med stroke som i kontrollgruppen.
Mekanismen bakom sambandet mellan varicella–zoster och stroke är ofullständigt känd. En potentiell möjlighet är att virusinfektionen kan resultera i en inflammatorisk process i hjärnans kärl.