Kan s k medelhavskost, dvs kost rik på frukt, grönsaker, fisk och olivolja, minska risken för depression? Det hävdas nämligen i en studie som presenteras i tidskriften Archives of General Psychiatry.

Studien bygger på 10 094 friska män och kvinnor från Spanien. Ingen av studiedeltagarna led av depression när studien inleddes. De uppgav löpande vilken kost de åt. Författarna har sedan graderat hur nära deltagarnas kost ligger det som brukar kallas medelhavskost.
Deltagarna följdes i genomsnitt under drygt fyra år. Under den perioden drabbades 480 individer av depression. Definitionen som användes var att en läkare dia­gnostiserat individen med depres­sion och/eller att individen vid uppföljningen stått på antidepressiv behandling. Det visade sig att individer som i stor utsträckning höll sig till medelhavskost inte drabbades av depression i samma utsträckning som individer som inte åt medelhavskost. Genom vilken eller vilka mekanismer kosten skulle kunna påverka depressionsrisken är inte känt.

Författarna skriver att de fick idén till artikeln efter att ha sett data på att livstidsprevalensen för depression är lägre i länder kring Medelhavet än i norra Europa. De lät sig inte nöjas med en förklaring som intuitivt ligger nära till hands, nämligen att vädret ligger bakom, utan valde att titta närmare på om kosten kan bidra till detta. Resultaten är givetvis intressanta men måste verifieras. Författarna skriver också att de hoppas få se omfattande longitudinella studier kring sambandet framöver.
Ett flertal studier kring effekten av medelhavskost har lagts fram under senare tid, däribland en amerikansk studie som presenterades i Archives of Neurology tidigare i år i vilken det visades att medelhavskost tycks skydda mot alzheimer hos individer med lindrig kognitiv störning. Flera studier har också publicerats som kopplat medelhavskost till lägre kardiovaskulär risk.