Stora fettceller i underhudsfettet på buken hos kvinnor indikerar framtida utveckling av typ 2-diabetes [1]. Det visar resultat från den omfattande befolkningsstudien Kvinnoundersökningen i Göteborg.
Diabetes är en av de stora folksjukdomarna, och drygt 300 000 svenskar har typ 2-diabetes. Sjukdomen är till viss del ärftlig, och livsstilsfaktorer som kost, stillasittande och övervikt/fetma har betydelse för uppkomsten. Det totala antalet fettceller och deras storlek är de faktorer som bestämmer mängden fett som lagras i fettvävnaden hos en individ. Fettcellernas medelstorlek varierar mellan depåer och individer, även då mängden kroppsfett är densamma. I vuxen ålder hålls det totala antalet fettceller i kroppen relativt konstant me­dan fettcellernas storlek kan förändras under hela livet [2].

Kvinnoundersökningen startades i Göteborg 1968 av professor emeritus Calle Bengtsson [3]. Kvinnor i olika åldersgrupper erbjöds en omfattande hälsoundersökning, och deltagarna har därefter kommit tillbaka för uppföljande undersökningar med jämna mellanrum. Fettbiopsier togs från buk och lår på en del av dessa kvinnor för analys av fettcellernas storlek åren 1974–1975. Under de följande 25 åren har man registrerat vilka kvinnor som utvecklat typ 2-diabetes.
Den aktuella studien visar att medelålders kvinnor med stora fettceller i bukens underhudsfett löper ökad risk att utveckla typ 2-diabetes senare i livet jämfört med kvinnor med mindre fettceller, även när kvinnorna har samma totala mängd kroppsfett och fördelning av det i kroppen. Detta har tidigare visats gälla för pimaindianerna (Arizona, USA), som har mycket hög förekomst av diabetes [4], men nu alltså även för kvinnor i allmänhet. Lårfettcellernas storlek var inte av samma betydelse. Studien visar också att midja–längdkvoten, dvs omkretsen runt midjan dividerat med kroppslängden, kan vara ett ännu bättre och enklare mått för att identifiera kvinnor som löper ökad risk att utveckla typ 2-diabetes. Ju högre midja–längdkvot, desto större är risken att utveckla diabetes.

Sammantaget tyder resultaten på att stora fettceller deltar i utvecklingen av typ 2-diabetes. Detta kan utgöra en förklaring till att en del normalviktiga kvinnor får sjukdomen. Nästa steg är att klargöra de mekanismer via vilka de stora fettcellerna bidrar till sjukdomsutvecklingen. Ökad kunskap inom forskningsfältet kan leda till utveckling av nya förebyggande åtgärder och behandlingsalternativ när det gäller typ 2-diabetes.