Kan D-vitamin skydda mot kolorektal cancer? Det hävdas i en artikel publicerad i tidskriften BMJ. Studien omfattar drygt 520 000 deltagare från tio europeiska länder, däribland Sverige. Deltagarna lämnade blodprov och svarade på frågor kring bl a kosthållning och livsstil under perioden 1992–1998. Av deltagarna drabbades 1 248 senare av kolorektal cancer, och författarna har tittat närmare på de cancerdrabbade och jämfört dessa med 1 248 matchande kontroller som inte drabbats av cancer.

Man har identifierat ett samband mellan höga nivåer av vitamin D (25-hydr­oxi-vitamin-D, 25-[OH]D) i blodet före cancerdiagnos och låg risk för cancer. Tittar man på den femtedel av deltagarna med högst D-vitaminnivåer noteras att risken för kolorektal cancer var 40 procent lägre än i den femtedel av gruppen som hade lägst nivåer.
Vid sidan av att jämföra grupperna med högst och lägst nivåer tittade man också på redan fastställda gränser vad gäller D-vitamin i blodet. Det visade sig då att koncentrationer på 50–75 nmol/l var korrelerade med lägre risk för kolorektal cancer än lägre D-vitaminnivåer. Dock var nivåer över 75 nmol/l inte korrelerade med lägre risk än nivåer mellan 50 och 75 nmol/l. Resultaten gäller för både män och kvinnor och påverkas inte av årstid, dvs när på året D-vitaminprovet togs.
Det gäller dock att få i sig D-vitamin genom kosten; att ta det som tillskott var inte korrelerat med minskad risk för kolorektal cancer. Författarna vill inte sträcka sig till att ge allmänna rekommendationer om att man bör öka sitt intag av D-vitaminrika produkter då detta skulle kunna ha andra biverkningar. I stället efterfrågar forskarna fler studier inom fältet.