Tidskriften Nature rapporterar att det händer mycket på forskningsfronten kring autism. För närvarande prövas peptidhormonet oxytocin för att lindra autismrelaterade symtom.
Hormonet, som produceras i hypofysen och som isolerades för första gången på 1950-talet, har visats spela en roll för vår upplevelse av förtroende för andra människor. Det är också välkänt att oxy­tocin frigörs hos kvinnor i samband med amning. Forskning tyder på att oxy­tocin spelar en central roll vad gäller autismdrabbades begränsade funktion avseende social interaktion och förmåga att sätta sig in i hur andra människor känner.
Nature listar ett antal intressanta och aktuella försök. I ett sådant, som nyligen presenterats i den amerikanska vetenskapsakademins tidskrift PNAS, visas att oxytocin påverkar beteende rörande social interaktion hos individer med autism och asperger. Forskarna har undersökt 13 individer med högfungerande autism eller asperger och visar bl a att patienter som får inhalera oxytocin i större utsträckning tittar på regioner i andra människors ansikte som uttrycker känslor, t ex ögonen. Försök där individer med autism genomgår sociala test som bygger på tillit – ett slags spel där man kastar en boll till olika personer som ibland väljer att kasta tillbaka bollen och ibland väljer att behålla den själv – visar att individer med autism i större utsträckning litar på andra efter att ha fått oxytocin.
En annan intressant studie, som presenterades i tidskriften Biological Psychiatry under fjolåret, visade att individer med högfungerande autism som får inhalera oxytocin blir bättre på att avgöra andra individers känslor efter att ha tittat på foton med individer med olika ansiktsuttryck. Men trots de lovande forskningsframstegen finns flera frågetecken in­nan rönen kan resultera i klinisk praxis. Ett stort sådant är hur man ska skapa oxytocinbaserade preparat och behandlingsmetoder som verkar på lång sikt, då oxytocin har en halveringstid på bara ett par minuter. Därtill kommer frågan om biverkningar, då hormonet har många olika funktioner, vilket kan leda till en komplex biverkningsprofil.