Kan inhibition av transmittorsubstansen serotonin i mag–tarmkanalens enteriska nervsystem minska risken för osteoporos? Det tror i alla fall en grupp forskare som presenterar sina rön i tidskriften Nature Medicine.

Författarna bygger den aktuella studien på den egna upptäckten att serotonin som bildas i mag­–tarmkanalen kan ha en inhiberande effekt på benbildning, ett rön som presenterades häromåret i tidskriften Cell. Nu har man gått vidare i en djurmodell genom att ge råttor och möss substansen LP533401, som inhiberar serotonin i mag­–tarmkanalen. Substansen gavs dagligen peroralt under upp till sex veckor.

Det visade sig att behandlade djur i mindre utsträckning drabbades av os­teoporos postmenopausalt. Serotoninhalterna i hjärnan tycktes dock inte påverkas av substansen, vilket indikerar att den inte tar sig över blod–hjärnbarriären.
Serotonin är sannolikt mest känt som transmittorsubstans i hjärnan, där det som bekant bl a reglerar välbefinnandet. Den absoluta majoriteten av det serotonin som produceras i kroppen skapas dock i mag–tarmkanalens enteriska nervsystem. Serotonin har kopplats till irriterade tarmens syndrom (IBS), och substansen LP533401, som används i den nu aktuella studien, har utvecklats som ett preparat mot just IBS. Intressant i sammanhanget är också att SSRI-behandling hos kvinnor tidigare har kopplats till lägre bentäthet (bone min­eral density).