Totalt beräknas 16 miljoner människor var injektionsmissbrukare. Av dessa är 3 miljoner smittade med HIV, vilket innebär att ungefär var tionde HIV-smittad är injektionsmissbrukare. Det visar en global sammanställning som presenteras i Lancet och som baseras på data från såväl FN som nationella experter inom fältet.
Kina och Ryssland är i nämnd ordning de länder som har flest injektionsmissbrukare. Till de länder där andelen injektionsmissbrukare som har HIV är högst hör Estland, Ukraina, Thailand, Brasilien och Argentina. Var 25:e HIV-positiv injektionsmissbrukare står under antiviral behandling globalt sett. De nationella skillnaderna är – föga förvånande – mycket stora, där missbrukare i fattiga länder i mycket liten utsträckning ges tillgång till antiviral terapi. Tittar man på sprutbytesprogram noteras att 82 länder världen över erbjuder det i någon skala. I länder som Irland och Tjeckoslovakien är program för sprutbyte vanliga, medan det i princip inte förekommer alls i Afrika och Mellanöstern. Totalt beräknas 8 procent av världens alla injektionsmissbrukare ha tillgång till sprutbyte.
Författarna har också undersökt vilka behandlingsmöjligheter som finns för injektionsmissbrukare avseende opiatsubstitution (t ex metadon och bu­pre­norfin) i olika länder. Det visade sig att 70 länder erbjuder denna typ av behandling. Lättast är den att få i länder i Östeuropa, medan det är mycket ovanligt med opiatsubstitution i Afrika, Latinamerika och centrala delar av Asien. Totalt erbjuder 66 länder både sprutbytesprogram och opiatsubstitutionsbehandling.
Injektionsmissbrukare är en bortglömd grupp bland HIV-smittade, konstaterar författarna, som vill se ökat fokus på begränsning av smittspridning och bättre tillgång till behandling för injektionsmissbrukare med HIV.