Var och en som gått jour på en barnakutmottagning eller en vårdcentral vet att barn med gastroenterit utgör en stor andel av de sökande barnen. De vanligaste formerna av dehydrering (isoton eller hypoton) kan oftast behandlas med oral rehydrering. Oral rehydrering hos barn som kräks är dock en utmaning, inte minst för föräldrarna. Det finns således ett behov av en behandling som minskar kräkningarna för att på så vis optimera rehydreringen. Detta är grunden för två studier om ondansetron, ett läkemedel som ges mot illamående till vuxna.

I en studie publicerad 2006 randomiserades över 200 barn till att få ondansetron (en dos) eller placebo inför rehydrering [N Engl J Med. 2006;354:1698-705]. Barn som fått ondansetron kräktes mindre ofta under den orala re­­­hydreringen. De fick också i sig mer oral rehydrering i antal milliliter räknat än barn som fått placebo inför den orala rehydreringen. För att förhindra kräkning hos ett barn under den orala rehydreringen behövde fem barn behandlas med ondansetron (numbers needed to treat, NNT = 5). NNT för att slippa intravenös rehydrering (i stället för oral rehydrering) var 6. Inga hjärt–lungbiverkningar registrerades.

I en ny studie publicerad 2010 randomiserades 109 patienter till on­dan­setron (tre doser per patient) eller placebo. Utfallsmått var kräkningar inom 8 respektive inom 24 timmar. Risken för kräkningar inom 8 timmar minskade med ca 70 procent (relativ risk, RR, 0;33; 95 procents konfidensintervall, CI, 0,19–0,56) och risken för kräkning inom 24 timmar minskade med 85 procent (RR 0,15; 95 procents CI 0,07–0,33). NNT för att förhindra kräkningar var i denna studie 2. Inga biverkningar från hjärt–kärlsystem, andning eller hud noterades i studien.

De senaste åren har gastroenteritbehandlingen utvecklats från intravenös vätskebehandling till oral rehydrering. De båda studierna visar att ondansetron kan öka förutsättningarna för en framgångsrik oral rehydrering. Om on­dan­setron även i ytterligare studier visar sig effektivt kan det utgöra ett välkommet och enkelt tillskott i terapiarsenalen vid gastroenterit hos barn. Anmärkningsvärt är de mycket låga NNT för kräkning. En svensk randomiserad prövning av ondansetron givet till barn med gastroenterit skulle vara mycket välkommen.