Vid öppen hjärtkirurgi drabbas ca 5–10 procent av patienterna av en postoperativ sårinfektion i såret i sternum, trots profylaktisk antibiotikabehandling. I en studie från universitetssjukhusen i Örebro och Linköping, som presenterades år 2005, visades att man kan minska infektionsrisken ordentligt med hjälp av ett slags svamp som är indränkt i gentamicin och som placeras i såret innan det försluts. Men i en studie som nu presenteras i tidskriften JAMA har amerikanska forskare inte lyckats verifiera resultaten.

Den nu publicerade amerikanska under­sökningen omfattar 1 502 patienter som genomgått hjärtkirurgi vid 48 olika centra. Samtliga deltagare hade diabetes och/eller fetma (BMI >30). Hälften av deltagarna fick två svampar med gentamicin (totalt 260 mg gentamicin), medan den and­ra halvan inte fick några svampar. Samtliga patienter fick sedvanlig antibiotikaprofylax i samband med operationen. Man har därefter tittat på hur många patienter som post­operativt drabbats av en infektion i operationssåret i sternum upp till 90 dagar efter ingreppet. Av de 753 deltagarna som fått svampar inopererade drabbades 63 av en infektion, vilket ska jämföras med 65 av de 749 deltagarna i kontrollgruppen.
Författarna konstaterar således att man inte kunnat visa att svampen med gentamicin, som i nuläget är godkänd för försäljning och användning i 54 länder, kan minska risken för sårinfektioner efter öppen hjärtkirurgi. När det gäller biverkningar noterades inte några skillnader mellan grupperna.