Att lyssna på musik med hörlurar blir som bekant allt vanligare i takt med att mp3-spelare nu finns i de flesta mobiltelefoner. Det har befarats att hörseln skulle kunna påverkas av detta. Nu visar en studie som presenteras i JAMA att hörselnedsättning blivit vanligare bland amerikanska ungdomar under perioden 1988–2006.

Författarna har använt sig av Third national health and nutrition examination survey (NHANES III) och tittat på förekomst av hörselnedsättning hos barn och ungdomar i åldrarna 12–19 år. Man har tittat på två tidsperioder: 1988–1994 och 2005–2006. Samtliga deltagare har genomgått audiometri, och man har undersökt deltagarnas grad av hörselnedsättning. Den förstnämnda tidsperioden omfattade totalt 2 928 individer, medan materialet från perioden 2005–2006 omfattade 1 771 individer.

Under perioden 1988–1994 var prevalensen av hörselnedsättning sammantaget 14,9 procent. Motsvarande siffra för 2005–2006 var 19,5 procent. Det innebär en ökning med 31 procent. Omräknat till hela USA rör det sig om 6,5 miljoner personer mellan 12 och 19 år som har hörselnedsättning.

Tittar man på typerna av hörselnedsättning noteras att andelen som inte kunde höra ljud med hög frekvens (3, 4, 6 och 8 kilohertz) uppgick till 16,4 procent åren 2005–2006 jämfört med 12,8 procent 1988–1994. Andelen med nedsatt hörsel vid låg frekvens (0,5, 1 och 2 kilohertz) uppgick till 9,0 procent 2005–2006 jämfört med 6,1 procent 1988–1994.
Intressant är att gruppen med lindrig till svår hörselnedsättning var den som ökade snabbast: med en 77-procentig ökning mellan 1988–1994 och 2005–2006. Författarna efterfrågar forskning kring riskfaktorer till hörselnedsättning och inte minst hur dessa kan begränsas.