Kampen mot tuberkulos i fattiga länder har räddat miljontals människor, men multiresistenta bakterier utgör i dag ett allt större problem. I New England Journal of Medicine presenteras ett test för att avgöra om en individ är bärare av rifampicinresistenta tuberkulosbakterier.

Testet som avses går under namnet Xpert MTB/RIF och går snabbt att göra (svaret ges inom två timmar). Det är dessutom enkelt, vilket gör att personal snabbt kan utbildas i att göra testet. Den aktuella studien omfattar 1 730 patienter med misstänkt tuberkulos och har bedrivits i Peru, Azerbajdzjan, Sydafrika och Indien. Undersökningen har finansierats av den ideella schweiziska organisationen Foundation for Innovative New Dia­gnostics (FIND). Samtliga deltagare har lämnat sputumprov.
Det visade sig att MTB/RIF-testet identifierade 551 av 561 patienter som var positiva på ett vanligt tuberkulostest med mikroskopi, vilket motsvarar 98,2 procent. Därtill hittade man 124 av totalt 171 individer med tuberkulos som var falskt negativa med mikroskopi, vilket motsvarar 73 procent. Här gick det dessutom att få upp känsligheten ytterligare (upp till 90 procent) om man gjorde ytterligare ett eller två MTB/RIF-test på samma prov.
Tittar man på resistens mot rifampicin noteras att MTB/RIF-testet identifierade 97,6 procent (200 av 205 patienter) som var smittade med rifampicinresistenta bakterier. Testet identifierade vidare 98,1 procent (504 av 514 individer) smittade med bakterier som var känsliga för rifampicin.

New England Journal of Medicine skriver på ledarplats att de senaste 15 årens stora satsning på att ge människor i fattiga länder tillgång till diagnostik och behandling av tuberkulos resulterat i att sex miljoner människors liv kunnat räddats sedan mitten av 1990-talet och fram till i dag. Det gör satsningen till en av de största framgångarna som åstadkommits inom global hälsa. Men trots detta dör fortfarande närmare 2 miljoner människor årligen av tuberkulos, och för att begränsa sjukdomen ytterligare krävs förbättrade diagnostiska metoder.

Tidskriften flaggar dock för det faktum att MTB/RIF-testet är relativt dyrt, vilket hotar att begränsa användningen av det. Man kan onekligen konstatera att oavsett hur bra ett diagnostiskt test är så krävs det att drabbade ges tillgång till det för att det ska ge önskade effekter.