Kikhosta drabbar omkring 50 miljoner människor varje år, och ca 400 000 dör av kikhostan, främst spädbarn i låginkomstländer. En brasiliansk-svensk-kanadensisk grupp har uppdaterat en Cochraneöversikt om effekten och säkerheten hos acellulära vacciner mot kikhosta, jämförda med helcellsvacciner. Denna översikt var föråldrad och därför indragen.

Vi fann 6 studier av vaccinernas effektivitet, alla från 1988–1998, och 52 studier av vaccinernas säkerhet, där­ibland flera nya. Vaccination med acellulära vacciner med minst tre komponenter medförde 84–85 procent lägre förekomst av typisk kikhosta än placebo. Vacciner med en eller två komponenter gav klart sämre skydd (59–75 procent). Det är inte fastställt om denna skillnad varar längre än några år.
Helcellsvacciner (som inte längre används i Sverige) var billigare men hade betydligt mer av biverkningar och varierande effektivitet. Det är dock möjligt, men inte säkert, att de bästa helcellsvaccinerna medför något bättre skydd än de bästa acellulära vaccinerna.
Vår översikt omfattar 127 sidor med 30 metaanalyser presenterade i diagram. Den kan användas av hälsomyndigheterna i olika länder för att välja rätt vaccin i förhållande till hälsovårdsbudget, hälsoläge hos barn och rädsla för vaccinbiverkningar. De vacciner vi använder mot kikhosta i Sverige är acellulära med 2–3 pertussiskomponenter. För att förbättra effektiviteten bör vi nu överväga att gå över till vacciner med fler pertussiskomponenter; sådana finns på den europeiska marknaden.

Kikhosta drabbar alla åldrar, och vi borde kanske vaccineras regelbundet i hela livet. Vi kan utifrån våra data inte dra några slutsatser om för- och nackdelar med ett sådant vaccinationsprogram.
Brittiska regeringens hälsodepartement belönade oss med Cochrane Incentive Scheme Award för vårt arbete – måttligt med pengar, men stor ära!