En koleraepidemi sveper just nu över Haiti i kölvattnet efter fjolårets jordbävningskatastrof. Landet har länge varit befriat från kolera, men på grund av bristande sanitära förhållanden drabbades uppskattningsvis 150 000 människor av kolera under perioden oktober till december 2010. Mellan 3 000 och 4 000 beräknas ha avlidit i sjukdomen under samma period. FN räknar med att 400 000 människor i Haiti kan komma att drabbas av kolera i år.

Nu presenteras en studie i Lancet i vilken det varnas för att FN:s estimat kan vara rejält i underkant. Forskarna, som kommer från bl a Harvarduniversitetet, har gjort en datorsimulering och beräknar att upp mot 800 000 människor kan komma att smittas av kolera under 2011.
FN:s beräkningar bygger på det enkla antagandet att ett visst antal procent av befolkningen i Haiti kommer att drabbas av kolera. Den aktuella studien bygger i stället på en matematisk simulering baserad på data från bl a hälsovårdsmyndigheter i Haiti kring hur epidemin har utvecklats hittills. Forskarna har även inkluderat uppgifter om hur faktorer som brist på rent vatten ser ut just nu i olika delar av landet och hur detta beräknas påverka den fortsatta spridningen av sjukdomen.
 


Enligt modellen kommer antalet smittade att uppgå till 779 000 under mars–oktober 2011, medan antalet dödsfall kan komma att överstiga 11 000. Författarna befarar dessutom att problemen kan bli mer långvariga än vad man hittills trott. Att människor ges tillgång till rent vatten och vaccination kan, enligt modellen, leda till att tusentals liv räddas.
Författarna flaggar dessutom för att fler smittade bör ges behandling med antibiotika. Att estimaten över antalet drabbade och döda inte bara är en akademisk exercis utan också kan vara högst relevanta i praktiken inser man då räddningsinsatser, medicinering och andra initiativ delvis styrs utifrån epidemins storlek.