Det är vanligare att svarta amerikaner återinläggs på sjukhus än vita. Det visar en studie som presenteras i JAMA.
Författarna har tittat på antalet patienter som återinläggs på sjukhus inom 30 dagar efter att de skrivits ut från sjukhusvård för diagnoserna pneumoni, hjärtinfarkt och hjärtsvikt. Data har inhämtats från perioden 2006–2008 och avser 3,1 miljoner amerikaner som omfattas av Medicare, det amerikanska sjukförsäkringssystem för patienter över 65 års ålder som inte omfattas av någon annan sjukförsäkring.

Sammantaget noteras att 24,8 procent av alla svarta patienter som vårdats för någon av de nämnda diagnoserna återinlades inom 30 dagar. Motsvarande andel bland vita patienter var 22,6 procent, vilket innebär att risken för svarta att återinläggas var ökad med 13 procent. När författarna tittade på sjukhus som i stor utsträckning behandlar patienter från etniska minoriteter noterades än större skillnader. Bland dessa sjukhus var risken för svarta att återinläggas inom 30 dagar ökad med 23 procent jämfört med risken för vita som vårdats på andra sjukhus, samtliga dia­gnoser sammanräknade. Bland patienter som vårdats för hjärtinfarkt på sjukhus som i stor utsträckning behandlar minoriteter var risken för återinläggning ökad med 35 procent för svarta patienter jämfört med vita.

Forskarna efterfrågar forskning kring vad de observerade skillnaderna i återinläggningsgrad mellan olika etniska grupper beror på. I JAMA kommenteras de aktuella resultaten med att det gäller att dels få bukt med skillnaderna i återinläggning mellan olika etniska grupper, dels åstadkomma en generell sänkning av andelen patienter som återinläggs.