Upp till 10 procent av cancerfallen bland män och 3 procent av cancerfallen bland kvinnor kan kopplas till alkohol, särskilt vid överkonsumtion. Det menar man i en europeisk analys i BMJ.
Alkohol har etablerats som en orsak till flera cancerformer, bl a levercancer, esofaguscancer och larynx-/farynxcancer. På senare år har WHO även lagt till bröstcancer och kolorektalcancer på denna lista. Proportionen av cancerfall i befolkningen som kan anses ha orsakats av alkoholkonsumtion är dock inte så välbeskriven.

Data från en prospektiv kohortstudie i åtta olika europeiska länder användes i denna analys. Totalt ingick runt 110 000 män och 250 000 kvinnor, huvudsakligen i åldrarna 37–70 år. I dessa studier hade relativa risker för olika cancerformer (i form av hazard-kvoter) beräknats för alkoholkonsumenter och tidigare alkoholkonsumenter, jämfört med dem som inte druckit alkohol.
Genom att kombinera dessa riskmått med populationsdata om nivån på alkoholkonsumtion i deltagarländerna kunde etiologiska fraktioner beräknas (andelen cancerfall som kan anses bero på alkoholkonsumtion).

Om man förutsätter ett orsakssamband kunde 10 procent av all cancer i dessa länder kopplas till tidigare/nuvarande alkoholkonsumtion bland män och 3 procent bland kvinnor. Fraktionerna för individuella cancerformer varierade bland kvinnor och män från 25–44 procent för övre luft-/digestionsvägar (munhåla, larynx, farynx, esofagus) till 18–33 procent för levercancer och 4–17 procent för kolorektalcancer. Runt 5 procent av bröstcancer kunde anses vara alkoholorsakad. En betydande del av cancerfallen var associerad främst med konsumtion över den rekommenderade maxgränsen för alkohol, dvs mer än 1–2 standarddrinkar per dag.
En viss del av effekten kan ha medierats via rökning, som ju är nära relaterad till alkoholkonsumtion (analyserna justerade för rökning, men det fanns tecken på en viss effektmodifiering för bl a levercancer). Studien kan heller inte säkert bevisa ett orsakssamband. Resultaten anses ändå stärka tesen om behovet av att minska framför allt överkonsumtion av alkohol på europeisk nivå.