Att undersöka hjärnans funktion i realtid med positronemissionstomografi (PET) bygger på att patienten eller försöksdjuret är stilla. I Nature Methods presenteras en metod genom vilken man kan göra en PET-undersökning på råttor och samtidigt studera djurens beteende.

Författarna har skapat vad man kallar RatCAP (rat conscious animal PET), som är en liten »portabel« PET-kamera som fästs på djuren. Själva kameran är en ringliknande struktur av metall som fästs runt djurens skalle och som har en diameter på 38 mm. Den väger ca 250 gram, vilket dock är mycket för råttor som ofta väger runt 400–500 gram när de är fullvuxna. Författarna har byggt ett avlastande system som minskar den upplevda vikten för djuren.
Förhoppningen är således att man med hjälp av tekniken ska kunna utföra beteendeexperiment på djuren och samtidigt i realtid och på molekylär nivå kunna studera hjärnans funktion, där­ibland aktiviteten av enskilda neurotransmittorer. Författarna har gjort experiment och tittat på dopaminerg aktivitet i bl a striatum och cerebellum. Man har tittat på aktiviteten i hjärnan hos djur som fått narkos, vilket mätts med en vanlig PET-kamera. Detta har jämförts med en PET-undersökning med RatCAP-metoden på vakna djur som rör sig. Forskarna har vidare gjort försök kring hur den dopaminerga aktiviteten fluktuerar i samband med att djuren rör på sig.
Utomstående forskare kommenterar de aktuella rönen i tidskriften med att metoden visserligen ännu har begränsningar, främst genom att den i viss mån begränsar djurens naturliga rörelsemöjligheter. Tekniken har inte desto mindre förutsättningar att bli mycket viktig inom neurologisk beteendeforskning, kommenteras rönen vidare.