Japanska forskare har utifrån embryonala stamceller lyckats odla retinaceller som bildar en tredimensionell struktur. Rönen presenteras i Nature och beskrivs i en kommentar i samma tidskrift som den mest komplexa biologiska struktur som hittills odlats med hjälp av stamceller.

Utgångspunkten var embryonala stamceller från möss, vilka odlats i laboratoriet. Med hjälp av tillväxtfaktorer har dessa utvecklats till retinaceller, vilka i sin tur spontant har organiserat sig i en slags vesiklar. I dessa vesiklar återfanns cellerna ordnade i två distinkta lager: ett med ljuskänsliga retinaceller, gliaceller och ganglieceller och ett med pigmenterade celler som bl a ger näring och skydd till retinacellerna. Utvecklingen av cellerna påminner mycket, enligt författarna, om vad som sker under fosterutvecklingen. I vilken mån retinacellerna verkligen kan uppfatta ljus och förmedla detta återstår att se. Författarna planerar att gå vidare med undersökningar kring just cellernas funktion.

Resultaten har blivit mycket uppmärksammade då forskarna lyckats skapa en relativt komplex tredimensionell struktur av cellerna. Författarna understryker att mycket av utvecklingen skedde spontant och att cellerna i stor utsträckning »automatiskt« organiserade sig i den tredimensionella strukturen. Förhoppningen är att tekniken i framtiden ska kunna användas inom fältet regenerativ medicin för att skapa en mänsklig retina som kan transplanteras vid sjukdomstillstånd i ögat. Detta område ligger sannolikt långt fram i tiden. Ett annat potentiellt användningsområde, som förmodligen ligger betydligt närmare i tiden, är att använda den retinaliknande strukturen som cellerna skapar vid läkemedelsprövning.