I Nature presenteras en studie där forskare lyckats »omprogrammera« celler från svansen på möss till att bli leverceller. Principen kallas transdifferentiering och bygger på att att man använder en celltyp som modifieras för att kunna fungera som en annan celltyp. I detta fall har man använt fibroblaster från mössens svans och skapat celler som liknar leverceller. Transdifferentiering bygger alltså inte på att man utgår från stamceller.

Leverceller är komplexa och kan utföra en mängd olika funktioner. Forskarna har inte skapat »identiska« leverceller utan kallar dem »hepatocytlika«, vilket innebär att de kan utföra ett antal av alla de funktioner som en levercell normalt klarar. Detta har man åstadkommit genom att överuttrycka tre gener, Gata4, Hnf1alfa och Foxa3 samt underuttrycka genen p19.
De »nya« levercellerna har därefter transplanterats till genetiskt modifierade möss med nedsatt leverfunktion, s k Fah–/– (fumarylacetoacetate hydrolas-deficient). Tolv möss av denna typ fick nya leverceller (som alltså var baserade på celler från djurens egen svans) transplanterade. Av dessa överlevde fem, medan sju dog av leversvikt. I en kontrollgrupp av möss med nedsatt leverfunktion som inte transplanterats avled samtliga i leversvikt.

Förhoppningen är att rönen ska leda till en metod för att skapa leverceller som kan kan transplanteras till leversjuka för att därigenom undvika transplantation av hela organet. Genom transdifferentiering har man tidigare kunnat skapa bl a neuron och kardio­myo­cyter, men hepatocyter har hittills visat sig vara svåra att få fram. Studien är därför principiellt intressant, men det är givetvis långt kvar innan rönen kan resultera i klinisk praxis för människor.
Värt att notera är att den nedreglerade genen p19 är en tumörsuppressor, vilket innebär att malignitetsrisken skulle kunna öka för transplanterade djur och människor.