Människor kan indelas i tre grupper med avseende på tarmfloran. Jämförelsen med blodgrupper i sammanhanget känns långsökt, men den aktuella studien, pub­licerad i Nature av en multinationell arbetsgrupp i EU-projektet »Metagenomics of the human intestinal tract«, visar att s k enterotyper, på ett liknande sätt som blodgrupper, delar människor i tre tarmflorapopulationer, oberoende av ålder, kön eller nationalitet. Att utforska tarmflorans sammansättning och vilken roll helheten av tarmbakterier har för uppkomsten av inflammatoriska tarmsjukdomar, fetma eller tarmcancer kräver en stor insats. Tarmen koloniseras ju av ca 100 triljoner eller 1,5 kg bakterier.
I studien inkluderades sammanlagt 278 individer från Europa, Amerika och Asien. Forskarna sekvenserade fecesprov och använde s k metagenomiska metoder. Man sökte efter statistiskt relevanta strukturer och likheter i den enorma mängden data och kom slutligen fram till att alla personer i studien tillhör en av tre enterotyper. Varje enterotyp representerar en särskild uppsättning av bakterier, och varje bakterieupsättning domineras av en särskild bakterie: Bacteroides, Prevotella eller Ruminococcus.
Vad dessa resultat betyder för framtidens medicinska vardag kan ännu inte förutspås. Om man betänker att vissa bakterier associeras med tarmcancer, and­ra med ökad vitaminproduktion, och att bakterier spelar en viktig roll i immunförsvaret och näringsupptaget öppnar det för helt nya möjligheter i dia­gnostiken och terapin. Fler studier kommer säkert att följa.