Patienter som behandlas för prostatacancer drabbas inte sällan av erektionsproblem. Nu har amerikanska forskare byggt en modell för att bättre kunna förutsäga vilka patienter med prostatacancer som löper särskilt ökad risk för detta.

Studien presenteras i JAMA och omfattar 1 027 män. Samtliga av dessa behandlades till följd av prostatacancer med prostatektomi, radioterapi eller brakyterapi. Två år efter behandlingen fick deltagarna svara på frågor kring livskvalitet samt sexuell och erektil funktion. Det visade sig att 35 procent av patienterna som genomgått prostat­ektomi (177 av 511) uppgav att de två år efter behandlingen kunde få tillräcklig erektion för att genomföra ett samlag. Motsvarande andel av dem som genom gått radioterapi och brakyterapi var 37 procent (84 av 229) respektive 43 procent (107 av 247).

Författarna har gjort en statistisk analys av om ett antal olika parametrar före behandlingen kan förutsäga risken att drabbas av erektil dysfunktion efter behandlingen. Man undersökte, vid sidan av typen av behandling, bland annat ålder, PSA-värde då studien påbörjades, BMI och livskvalitet.
Med hjälp av dessa parametrar har man satt samman en modell som statistiskt kan förutsäga i vilken utsträckning patienten löper risk att drabbas av erektil dysfunktion.
Riskspridningen är omfattande mellan olika patienter. I studien anges den vara ned mot 10 procent vad gäller erektil dysfunktion för vissa och upp mot 70 procent för andra. Modellen har därtill validerats i en kohort med patienter som behandlats för prostatacancer där man haft data avseende erektil dysfunktion två år efter behandlingen.
Författarna hoppas att modellen ska kunna användas för att ge bättre och mer skräddarsydd information till patienter om de risker avseende biverkningar de löper vid en given behandling för prostatacancer.