I Storbritannien startade allmän, gratis vaccination av skolflickor mot humant papillomvirus (HPV) år 2008. Jit och medarbetare räknade på kostnader och effekter för vaccinerna Cervarix (GSK) och Gardasil (Sanofi Pasteur MSD, SPMSD). Cervarix vann upphandlingen.
Nu är det dags för en ny brittisk upphandling av HPV-vaccin. I Sverige kämpar vi med vår första, som stoppats av överklagande ett, överklagande två, ny upphandling och överklagande tre.

Jit och medarbetare har gjort en uppdatering och pub­licerat resultaten [1]. Som brukligt inom hälsoekonomi har man räknat med kvalitetsjusterade levnadsår (QALY). Kvinnor som behandlas för cervixcancer bedömdes få sin livskvalitet nedsatt med 0,24–0,33 QALY per år. Varje tillfälle med kondylom ansågs reducera livskvaliteten med 0,018 QALY.
Litteraturstudier visade att fördelarna med Gardasil var effekt på kondylom och troligen på larynxpapillomatos (HPV-typerna täcks inte av Cervarix), likaså på förstadier till cancer i vagina, vulva, penis och svalg (Cervarix har troligen likartad effekt, men studier saknas). Fördelarna med Cervarix var längre duration av immunitet, bättre skydd mot HPV 18 och bättre korsskydd (skydd mot onkogena HPV-typer som inte finns i vaccinet). Jag sammanställde i våras en tabell över då kända för- och nackdelar med Cervarix och Gardasil [Axelsson I, et al. HPV – vaccination av ungdomar. ‹http://www.internetmedicin.se›].

De brittiska forskarna har ställt upp tolv scenarier och drar några slutsatser: Om man ser valet mellan vaccinerna som en rent hälsoekonomisk tävling så vinner Gardasil med bred marginal – om vaccinernas pris är lika. Al­ternativt kan man anse att död i cancer hos medelålders kvinnor (kanske tonårsmammor) aldrig kan kompenseras av att ett stort antal unga människor slipper bli deprimerade och äcklade av icke-dödliga kondylom. Då har Cervarix fördelar: »How­ever, if the object of HPV vaccination is solely cancer prevention, then the bivalent vaccine (Cervarix) is likely to prevent more cancers and cancer deaths than the quadrivalent vaccine (Gardasil).« I Italien har man valt Cervarix och räknar med att förebygga 295 fler cancerfall men få 25 848 fler fall av kondylom per år än om man valt Gardasil [2; en av författarna är anställd av GSK].
Studien av Jit et al är väl förenlig med tidigare, ofullständigare studier. En av författarna har fått anslag från SPMSD; övriga är oberoende.

De som upphandlar HPV-vaccin i Storbritannien och Sverige måste nu fråga sig: Ska vi främst sträva efter en hälsoekonomiskt optimal upphandling eller ska vi främst förebygga cancer? I Italien räknar man med att ett fall av cancer som förebyggts i ena vågskålen (Cervarix) svarar mot 88 fall av kondylom som förebyggts i den andra vågskålen (Gardasil).