En människas intelligenskvot (IQ) kan förändras substantiellt under ungdomsåren – både öka och minska. Det visar en aktuell studie i Nature. Studien omfattar 33 individer, 14 flickor och 19 pojkar. Dessa genomgick under 2004, då de var 12–16 år gamla, ett IQ-test där både verbala och icke-verbala funktioner testades. I testet ingår deltest som minnestest, rena kunskapstest och numeriska test. Deltagarnas hjärnor undersöktes med MR då de löste olika uppgifter. Fyra år senare, då de var 15–20 år, upprepades testet och MR-undersökningen.

Resultaten visade på stora skillnader mellan mätningarna. Skillnader i IQ, både förbättringar och försämringar, på upp till 20 procent jämfört med ursprungsmätningen noterades. Dessa förändringar överensstämde med MR-undersökningen. Vissa deltagare hade utvecklats avsevärt vad gäller t ex verbal funktion, och för dessa noterades ökad densitet i grå substans inom områden som är centrala för tal, däribland delar av motorkortex. Resultaten kan sammanfattas med att hjärnan tycks ha mer uttalad plasticitet i ungdomsåren och att en individs IQ varierar mer än vad man tidigare trott. Detta lyckas studien koppla till resultaten i MR-undersökningen. I vilken utsträckning resultaten även gäller för vuxna återstår att visa.
Rönen har viktiga implikationer vad gäller utbildning, t ex kan man tänka sig att det finns en poäng i att inte välja yrkesbana/utbildning alltför tidigt. Författarna konstaterar dock att de inte är experter på utbildningsfrågor och överlåter åt andra att dra slutsatser baserade på resultaten. De kommenterar fynden med att vi ofta är alltför snabba att bedöma om någon är begåvad eller obegåvad. Det finns anledning att vara lite försiktig med det, särskilt när det gäller barn och ungdomar.