År 2006 rapporterade Takahashi och Yamanaka att man genom att uttrycka fyra gener i fullt differentierade somatiska celler kan programmera om dem till pluripotenta stamceller, s k iPS-celler [Cell. 2006;
126:663-76]. Deras upptäckt öppnade för möjligheten att skapa patientspecifika celler som kan användas som sjukdomsmodeller och för framtida skräddarsydda terapier.

I en nyligen publicerad studie har vi applicerat en liknande teknik för att programmera om fibroblaster men nu med en annan genkombination som resulterar i bildandet av dopaminerga nervceller, den celltyp som drabbas vid Parkinsons sjukdom. Genom att uttrycka en kombination av fem gener lyckades vi för första gången effektivt omvandla humana fibroblaster till inducerade neuronala celler [Nature. 2010;463:1035-41] av dopaminerg fenotyp. Nervcellerna som bildas har en mogen neuronal morfologi, uttrycker neuronala markörer samt kan generera aktionspotential och frisätta dopamin.
Detta var ett överraskande fynd, inte minst därför att få hade förutsett att så pass få gener kan styra en cells identitet från fibroblast till funktionell nervcell. I detta sammanhang är det viktigt att notera att sedan vår upptäckt publicerats har ytterligare sex oberoende forskargrupper rapporterat liknande fynd [för en översikt, se Cell Stem Cell. 2011;9:179-81].

Tillsammans visar dessa studier tydligt att tekniken är robust och reproducerbar: Det är faktiskt möjligt att direkt skapa funktionella nervceller från mänskliga fibroblaster! Nervcellerna som skapas genom denna teknik är användbara som sjukdomsmodeller för neurodegenerativa sjukdomar [Cell. 2011;146:359-71] och är också lovande att utveckla för cellterapi. Till skillnad från pluripotenta celler, såsom iPS-celler, innebär den direkta omprogrammeringen att hudcellerna inte passerar stamcellsstadiet, och risken för tumörbildning efter transplantation anses därför minimal. Tekniken är dock fortfarande i sin begynnelse, och det finns många steg kvar innan cellernas kliniska användning kan bli aktuell.

Viktiga steg i denna riktning innefattar studier som demonstrerar att de direkt omprogrammerade nervcellerna långsiktigt och stabilt behåller sin identitet och att de fungerar i djurmodeller av olika neurodegenerativa sjukdomar. Samtidigt krävs en utveckling av tekniken, innefattande högre effektivitet kombinerat med metoder som inte använder sig av integrerande virus.
Vi följer med intresse utvecklingen till skräddarsydda behandlingsstrategier som föreföll vara science fiction för bara några år sedan.