I New England Journal of Medicine presenteras lovande data för ett malariavaccin för barn. Tidigare i år presenterades en studie kring samma vaccin (som kallas RTS,A/AS01) i Lancet Infectious Diseases med två kohorter på 400 respektive 800 barn.

Den nu aktuella undersökningen är betydligt större (en fas 3-undersökning) och har bedrivits vid elva olika centra i Afrika söder om Sahara. Den omfattar 15 460 barn i åldern 6 veckor till 17 månader. Man har delat upp barnen i två kohorter: en mellan 6 och 12 veckors ålder och en mellan 5 och 17 månaders ålder. För den yngsta kohorten har man ännu inte publicerat resultat; studien pågår fortfarande. De resultat som nu publiceras omfattar 6 000 barn från den äldre kohorten som gavs malariavaccin alternativt placebo (de fick bl a rabiesvaccin i stället) vid tre tillfällen. Barnen följdes därefter i tolv månader.

Malaria har definierats som minst 5 000 Plasmodium falciparum-parasiter i blodet per µl i kombination med feber (minst 37,5 grader). För vaccinerade barn noterades 0,44 fall av malaria per personår, vilket ska jämföras med 0,83 fall bland icke-vaccinerade kontroller. Det innebär således att det var i storleksordningen dubbelt så vanligt att icke-vaccinerade drabbades av malaria. Siffrorna innebär att vaccinet har en effektivitet/skyddseffekt på 55,8 procent (95 procents konfidensintervall 50,6–60,4 procent).

När författarna endast tittade på svår (severe) malaria noterades liknande skillnader: 57 fall bland 2 830 vaccinerade barn (motsvarande 2,0 procent) jämfört med 56 fall hos 1 466 icke-vaccinerade barn (motsvarande 3,8 procent). Det ger vaccinet en effektivitet på 47,3 procent i fråga om svår malaria. Några skillnader i dödlighet i malaria noterades inte mellan grupperna. Författarna tror att detta kan bero på att samtliga studiedeltagare har haft tillgång till relativt bra sjukvård, vilket gör att den totala dödligheten är låg.

Som nämnts är det en fas 3-studie som presenteras. Den fortsätter, dels för barn mellan 5 och 12 veckors ålder, dels för ytterligare barn i samma ålder som de som nu presenterats (5–17 månader). Data efter 30 månader från att vaccinet gavs beräknas presenteras under 2014.

Studien kommenteras på ledarplats i New England Journal of Medicne med att mycket tyder på att det aktuella malariavaccinet kommer att godkännas och kunna distribueras om tre år. Vilken spridning vaccinet får om det godkänns återstår dock att se. I grund och botten är detta en kostnadsfråga. Vaccination kostar pengar, och om inte ytterligare medel skjuts till för att minska malariaspridningen måste dessa pengar tas från andra metoder, såsom myggnät och att utbilda lokalbefolkningen i diagnostik och behandling av sjukdomen – metoder som hittills visat sig vara effektiva. Vaccinets skyddseffekt kommer således att relateras till effekterna av andra metoder för att förebygga spridningen av malaria.
Cirka 225 miljoner människor smittas årligen av malaria. Av dessa avlider närmare 800 000 människor. De flesta vars liv skördas av sjukdomen är barn i Afrika.