I Nature presenteras en studie där forskare lyckats skapa en stamcellslinje utifrån ett klonat mänskligt embryo. Fältet har varit aktuellt tidigare, t ex hävdade en forskare från Seoul att han lyckats med bedriften 2004, men resultaten visade sig vara förfalskade.

Den aktuella studien har gjorts vid New York Stem Cell Foundation Laboratory. Man har utgått från 270 ägg från 16 kvinnliga donatorer. Kloning bygger på att arvsmassan (23 kromosomer) avlägsnas från ägget och att man därefter sätter in en komplett arvsmassa med 46 kromosomer från en vuxen cell. Men att skapa stamcellslinjer från klonade celler har visat sig svårt. I försök på djur har forskningen kommit längre, men när det gäller humana celler tycks det vara särskilt komplicerat.
Forskarna kom fram till att det som gjort att försöken inte lyckats hittills är att man avlägsnat den arvsmassa som redan fanns i ägget. Det man gjort nu är att man helt har enkelt struntat i detta och tillfört den kompletta arvsmassan med 46 kromosomer till ägget, som redan har 23 kromosomer. Det innebär att den cell man får fram har en extra uppsättning med 23 kromosomer. Dessa celler har man sedan fått att växa till blastocyststadiet, och från dem har man skapat en stamcellslinje.
Detta innebär att rönen inte är särskilt kliniskt relevanta – cellernas kromosomantal stämmer inte. Men artikeln visar att det är någon, i dag okänd, faktor i den arvsmassa som finns i ägget som är central för att försöken ska lyckas. Forskarna planerar nu att försöka identifiera vad det är i äggets arvsmassa som gör att försöken inte lyckas om man tar bort dess arvsmassa.
Förhoppningen är att man ska kunna använda tekniken för att skapa ett klonat embryo från en vuxen cell och att man utifrån det ska kunna skapa stamceller som kan användas för att ersätta skadad vävnad, t ex neuron som kan användas efter stroke eller insulinproducerande betaceller vid diabetes. Sådana applikationer ligger dock långt fram i tiden.