I New England Journal of Medicine presenteras en studie där ett vaccin mot herpes simplex (HSV) prövats på kvinnor. Flera mindre, tidigare publicerade studier har visat lovande data, men den aktuella dubbelblindade randomiserade studien, som omfattar betydligt fler deltagare än de tidigare undersökningarna, är en besvikelse.
Totalt har 8 323 kvinnor i åldern 18–30 år ingått, samtliga negativa för antikroppar mot HSV-1 och -2 då studien påbörjades. En grupp gavs vid upprepade tillfällen (vid starten, efter en månad och efter sex månader) ett vaccin som innehåller glykoprotein D, som finns på HSV-2-virusets ytstruktur. Kvinnorna har i upp till 20 månader följts med provtagningar avseende förekomst av genital herpes till följd av HSV-1 eller -2.

Resultaten är dåliga. Vaccinets totala effektivitet var 20 procent för genital herpes (godkända vacciner har normalt en effektivitet som överstiger 70 procent). När man tittade specifikt på HSV-2 noterades inget skydd av vaccinet över huvud taget. När man däremot tittade specifikt på HSV-1 noterades ett visst skydd (effektivitet på 35 procent).
Författarna är både förvånade och besvikna över resultatet. David Knipe, virolog vid Harvarduniversitetet, kommenterar resultaten i Nature med att det under senare tid kommit flera besvikelser inom HSV-vaccinfältet, vilket riskerar att leda till att industrin kommer att dra sig för att satsa på området då det tycks alltför riskfyllt. Om de kommersiella aktörerna drar undan forskningsmedel kommer det att krävas offentliga medel för att forskningen inte ska avstanna, poängterar Knipe.