Fyra av tio kvinnor som drabbas av hjärtinfarkt har ingen bröstsmärta. Det är ett av flera uppseendeväckande fynd i en amerikansk artikel som presenteras i JAMA. Studien omfattar 1 143 513 amerikaner, 42 procent kvinnor och 58 procent män, som drabbades av en hjärtinfarkt under perioden 1994 till 2006. Deltagarna ingår i kohorten National Registry of Myocardial Infarction. Kvinnornas genomsnittsålder vid infarkten var 74 år och männens 67 år.

Flera intressanta skillnader mellan könen noterades. Bland annat var det var vanligare att kvinnor inte upplevde bröstsmärta i samband med infarkten: 42 procent av kvinnorna hade inte bröstsmärta jämfört med 31 procent av männen. Skillnaderna mellan könen var störst för yngre patienter och jämnades ut i högre åldrar. Till exempel noterades att i åldern under 45 år var det 30 procent fler kvinnor än män som drabbades av infarkt utan bröstsmärta. Över 75 år fanns i princip inga könsskillnader, där var det 3 procent fler kvinnor än män som hade haft hjärtinfarkt utan bröstsmärta.

Vad som onekligen också är anmärkningsvärt är det faktum att 14,6 procent av kvinnorna avled på sjukhus efter infarkten jämfört med 10,3 procent av männen. När man tittade specifikt på dödlighet till följd av hjärtinfarkt utan bröstsmärta noterades särskilda könsskillnader, där speciellt yngre kvinnor (under 45 år) löpte ökad risk att avlida jämfört med män som drabbats av infarkt utan bröstsmärta. Författarna konstaterar att dödligheten tycks vara särskilt hög för unga kvinnor som drabbas av hjärtinfarkt utan bröstsmärta. Det sistnämnda kan således ses som ett särskilt observandum hos just yngre kvinnor.

Vi läkare känner naturligtvis till att hjärtinfarkt kan förekomma utan bröstsmärta. I en kommentar till artikeln, också den i JAMA, konstateras vikten av att informera allmänheten om detta så att patienter inte struntar i att söka sjukhus och själva »utesluter« hjärtinfarkt som en potentiell diagnos då de inte haft bröstsmärta. Detta gäller särskilt kvinnor. Att tro att ett och samma budskap om symtom vid hjärtinfarkt bör ges till både kvinnor och män i alla ålderskategorier är inte rimligt i stället bör budskapen skräddarsys till olika grupper, skriver författarna.