E-vitamin aktiverar den bennedbrytande osteoklasten, vilket betyder att tillskott av det fettlösliga vitaminet skulle kunna innebära ökad risk för osteoporos, enligt en japansk studie i Nature Medicine. Att D-vitamin spelar en viktig roll för skelettet är välkänt, där­emot är E-vitaminets effekt på skelettet inte lika känd trots att tillskott av E-vitamin är mycket vanligt. Bland annat beräknas att upp mot var tionde amerikan dagligen använder sig av E-vitamintillskott.

Författarna har använt sig av en känd djurmodell för E-vitaminbrist, nämligen möss som saknar α-tokoferol­trans­ferprotein (s k Ttpa–/–-möss). Dessa djur visade sig ha hög bentäthet, vilket tycks bero på långsam nedbrytning av benet snarare än på ökad uppbyggnad. Man visar att α-tokoferol (den vanligaste formen av E-vitamin) har en stimulerande effekt på osteoklasten och att effekten är oberoende av ämnets antioxiderande egenskaper. Viktigt att notera är att kopplingen mellan vitamin E-tillskott och bentäthet noterades bara för α-to­ko­ferol och inte för δ-tokoferol.
Därtill såg forskarna att när djuren gavs tillskott av vitamin E i doser motsvarande vad som rekommenderas för människor minskade benmassan med ca 20 procent på två månader och lade sig på en nivå som var normal för djuren. Författarna tittade även på vad som hände när normala möss gavs E-vitamintillskott i åtta veckor (även här gavs fysiologiska doser av tillskotten) och kunde då konstatera att djurens benmassa minskade. Författarna efterfrågar humanstudier kring hur E-vitamin påverkar skelettet, inte minst mot bakgrund av att så många använder tillskott.