Stadieindelning vid bröstcancer genom sentinel node-biopsi introducerades i början av 1990-talet och har snabbt ersatt traditionell axillutrymning. Då majoriteten av patienterna inte har några axillmetastaser besparas många kvinnor större kirurgi.
Den största fördelen med metoden är att både förekomsten och svårighetsgraden av armmorbiditet är lägre än vid axillutrymning [Acta Radiol. 2007;48
(5):488-95]. Majoriteten av de uppföljningsstudier som har gjorts visar en låg axillrecidivfrekvens [Eur J Surg Oncol. 2008;34(12):1277-84]. Många studier har emellertid en ganska kort uppföljningstid, och de allra flesta kommer från högspecialiserade centra med stor operationsvolym.

Mellan september 2000 och januari 2004 inkluderades 3 501 patienter med 3 535 tumörer i Swedish sentinel node multicentre cohort-studien. Patienterna opererades enligt sentinel node-metoden av 131 kirurger vid 26 olika sjukhus, och om biospin var negativ utfördes ingen efterföljande axillutrymning. Patienterna har sedan följts prospektivt.

Vi har nu publicerat en femårsuppföljning av denna kohortstudie. Vi identifierade 2 216 patienter som hade negativ biopsi och inte genomgick axillutrymning. Uppföljningstiden var 65 månader (median). Isolerade axillrecidiv diagnos­tiserades hos 1,0 procent av patienterna. Efter fem år var den sjukdomsfria överlevnaden 88,9 procent, den cancerspecifika överlevnaden 97,3 procent och den totala överlevnaden 93,2 procent.
Resultaten från vår studie visar en låg recidivfrekvens även vid mindre enheter, och det talar för att sentinel node-biopsi är en säker metod i den kliniska vardagen.