Y-kromosomen kommer inte att försvinna i framtiden. Det lugnande beskedet ges i en studie i Nature som refereras av Nature News. Y-kromosomen tros vara 200–300 miljoner år gammal. Bakgrunden till att dess framtid ifrågasatts är en studie som presenterades för ett par år sedan, där man jämförde människans Y-kromosom med schimpansens, en art vi människor skilde oss från evolutionärt för runt 5 miljoner år sedan. Man antog att den genetiska utvecklingen kommer att fortsätta och drog slutsatsen att Y-kromosomen kommer att vara borta om 10 miljoner år.

Men nu har forskarna tagit hjälp av en än äldre stamfader för att analysera Y-kromosomens framtid. Rhesusapan Macaca mulatta är en anfader till människan som tog en annan väg genom evolutionen för 25 miljoner år sedan. Författarna har analyserat apans Y-kro­mosom, och det visade sig att de flesta generna fanns även hos människan. Utifrån det har man dragit slutsatsen att Y-kromosomen är mer stabil evolutionärt sett än man tidigare trott. Det genetiska material som försvunnit genom evolutionen, och som inte återfinns på den mänskliga Y-kromosomen, återfinns inom ett av fem olika segment på apans Y-kromosom. Detta segment omfattar totalt 3 procent av den totala arvsmassan på kromosomen. I fråga om övriga fyra segment (det äldsta tros vara oförändrat under 240 miljoner år) var den mänskliga Y-kromosomen således intakt under minst 25 miljoner års utveckling.