H5N1, det virus som orsakar fågelinfluensa, skulle efter ett fåtal mutationer kunna smitta till och mellan männi­skor. Det visar en amerikansk studie som presenteras i Nature.
Undersökningen, som gjorts vid University of Wisconsin-Madison, är kont­roversiell. Studien lämnades in till Nature i augusti 2011, men myndigheten Science Advisory Board for Biosecurity (NSABB), som skapades av det amerikanska hälsodepartementet efter attackerna 11 september 2001, ville först inte att resultaten skulle publiceras mot bakgrund av att det skulle kunna innebära risk för att viruset används i biologiska terrorangrepp. Frågan är dock långt ifrån enkel, risken att kunskapen används i terrorsyfte måste vägas mot att den kan leda till bättre möjligheter att följa och övervaka viruset och utveckla vaccin. Nu tycks NSABB dock ha bytt ståndpunkt och rönen publiceras.

Försöken har gjorts på ett virus, närbesläktat med H5N1, som i likhet med detta inte smittar mellan däggdjur. Men om fyra mutationer sker i genen som kodar för ytproteinet hemagglutinin får viruset förmåga att smitta mellan däggdjur (försöken har gjorts på illrar) i droppform. Viruset kan då binda till alfa-2,6-sialinsyrareceptorn, som uttrycks i luftvägarna, även hos människa, och som är en välkänd receptor för influensavirus. Tre av mutationerna påverkar virusets möjlighet att binda till receptorn, medan den fjärde stabiliserar viruset under denna process.

Sker dessa fyra mutationer skulle det innebära att smittan kan spridas mellan människor genom t ex hosta. Hem­agglutinin (»H« i H5N1) är i likhet med neuraminidas (»N«) proteiner på virusets yta som är centrala för immunförsvarets möjlighet att upptäcka viruset. Mutationer i hemagglutinin resulterade i pandemier som asiaten, spanska sjukan och Hongkong-influensan.
I Nature debatteras de aktuella rönen i en separat artikel med rubriken »Pub­lishing risky research«. I artikeln lyfter man fram behovet av tydliga riktlinjer för all forskning som sker på »farliga organismer«. Sådana riktlinjer tycks dessutom vara nära förestående då WHO inom kort ska presentera internationella rekommendationer inom området. En liknande kartläggning kring H5N1-viruset, av andra forskare än de i Na­ture, kommer inom kort att presenteras i Science. Att även den kommer att väcka uppmärksamhet och skapa debatt är ingen vild gissning.