Korsbandsskador är ett av ortopedins mest studerade områden med över 11 000 publicerade artiklar. Anledningen är att skadan är vanlig. Den drabbar ofta unga personer och kan leda till att de tvingas avsluta en idrottskarriär i förtid. Till slut utvecklas ofta knäledsartros. Trots detta har incidensen av korsbandsskada i den vanliga befolkningen hittills varit okänd. Likaså har patientgruppens sammansättning och vilken behandling den erbjuds inte varit känd ur ett epidemiologiskt perspektiv.

Resultat från världens första nationella populationsbaserade studie publicerades nyligen i American Journal of Sports Medicine. Studien, som är en nationell öppen kohortstudie, innefattar alla svenska medborgare som diagnostiserats med korsbandsskada i Patientregistret åren 2001–2009.
Incidensen av korsbandsskada beräknades till 78/100 000 invånare per år. Majoriteten av de drabbade (60 procent) var män. Medelåldern var 31 år. Kvinnor hade högst risk i åldern 11–20 år med en incidens på 144/100 000 invånare, medan män hade högst risk i åldern 21–30 år med 225/100 000 invånare.
Av de skadade opererades 36 procent. Det förelåg ingen selektion beroende på kön, men yngre patienter selekterades till korsbandsrekonstruktion. Medelåldern i den kirurgiskt behandlade gruppen var 27 år jämfört med 35 år i den konservativt behandlade gruppen.

Det finns ännu ingen evidens för hur korsbandsskador ska förebyggas eller behandlas för att undvika slutstadiet artros. Resultatet från denna studie gör det möjligt att bättre tolka och designa studier för att svara på detta.