Höga doser av vitamin D skyddar mot frakturer, enligt en metaanalys i New England Journal of Medicine. Sammanställningen omfattar elva studier med 31 022 individer över 65 år och en me­del­ålder på 76 år. En klar majoritet, 91 procent, var kvinnor. Studierna avser tillskott av vitamin D i olika dos (upp till 2 000 IE per dag) och effekten av detta på risken för frakturer. I flera studier har även tillskott av kalcium givits.
Deltagarna drabbades totalt av 1 111 höftfrakturer och 3 770 frakturer som inte omfattade kotpelaren (non-vertebral fractures). Det visade sig att D-vitamintillskott skyddade mot frakturer, men bara i hög dos.
Minst 800 IE per dag minskade risken för höftfraktur med 30 procent jämfört med inget D-vitamintillskott, medan risken för övriga frakturer, kotpelaren undantagen, minskade med 14 procent. Något statistiskt signifikant frakturskydd vid D-vitamintillskott under 800 IE per dag noterades inte. Resultaten har justerats för bl a ålder, D-vitaminnivåer i blodet då studierna påbörjades och om deltagaren legat på sjukhus. Viktigt att notera är att de som fick D-vitamin i hög dos även fick tillskott av kalcium, varför det är svårt att bedöma i vilken utsträckning den frakturskyddande berodde på D-vitamin respektive kalcium.