I Nature Communications presenteras en studie i vilken forskare från Frankrike skördat stamceller från en avliden människa. Det rör sig om funktionella mänskliga myoblaster (en typ av stamcell som bland annat bildar skelettmuskelceller) som skördades 17 dagar efter döden. I studien har man även lyckats skörda motsvarande celler från mus två veckor efter att djuret avlidit. Cellernas metabola aktivitet var kraftigt nedsatt, men de var vid liv. Att dessa celler kan överleva under svåra betingelser med dåligt blodflöde är välkänt, och det har spekulerats över om de skulle kunna överleva ett par dagar efter att en människa avlidit.

Nu visar det sig således att det fanns celler som var vid liv drygt två veckor efter att individen avlidit, betydligt längre än vad man tidigare trott möjligt. Författarna tror att rönen kan få konsekvenser bland annat vad gäller hur stamceller transporteras och förvaras.
Värt att notera är att författarna inte undersökt förekomsten av funktionella myoblaster hos människor som varit avlidna längre än 17 dagar. Detta kan således innebära att det finns en möjlighet att cellerna kan överleva ännu längre än 17 dagar efter döden.