Fallolyckor hos äldre orsakar en mycket stor sjukdomsbörda. Nu visar en studie i Lancet att den vanligaste orsaken till fallolyckor inte är att individen halkar eller snubblar utan att tyngdpunkten inte flyttas på ett lämpligt sätt.

Undersökningen har bedrivits vid två äldreboenden i Kanada under åren 2007–2010. Författarna har installerat videokameror i gemensamma utrymmen såsom matsal, hall och vardagsrum. Om en fallolycka har inträffat har forskarna granskat filmen och analyserat orsaken.
Under de år studien pågick skedde 227 fall. Totalt var det 130 individer som ramlade. Medelåldern var 78 år. När författarna granskade filmerna noterades att felaktig förflyttning av tyngdpunkten låg bakom 41 procent av fallen. Att snubbla låg bakom 21 procent och att »kollapsa« låg bakom 11 procent. Halka låg bara bakom 3 procent av fallen. 24 procent av fallen skedde då individen gick, medan 13 respektive 12 procent skedde då denne stod still eller satt. Övriga 51 procent skedde då individen satte sig ned, reste sig från sittande, började gå efter att ha stått still, vände sig för att byta riktning under gång eller sträckte sig efter något.
En klar majoritet (74 procent) använde normalt hjälpmedel som rullatorer. I samband med fallet var det emellertid bara 21 procent som faktiskt använde sitt hjälpmedel. Tidigare undersökningar har indikerat att att snubbla eller halka är vanligaste orsak till fall. Dessa studier bygger normalt på fallrapporter och intervjuer, medan man i den aktuella studien tittat på övervakningsfilmer, som ger en mer rättvisande bild, skriver författarna. De hoppas att rönen ska kunna användas för att förebygga fall­olyckor bland äldre, t ex när det gäller utformningen av lokaler, möbler och and­ra faciliteter på äldreboenden.