Malariavaccinet RTS,S/AS01 prövas för närvarande i en fas 3-undersökning.
I New England Journal of Medicine presenteras interimsdata för barn under 1 år. Det visade sig att effektiviteten var sämre än förväntat. Studien har bedrivits vid elva kliniker i sju afrikanska länder. Totalt har 6 537 barn ingått. Dessa har givits vaccinet vid tre tillfällen när de var 6–12 veckor gamla. Primärt effektmått har varit antal malariaepisoder under den 12-månadersperiod som följde efter vaccinationen.

Det visade sig att vaccinerade barn i genomsnitt hade en incidens på 0,31 malariaepisoder per personår, vilket ska jämföras med 0,40 episoder i kontrollgruppen. Detta innebär att vaccinet har en effektivitet på 30 procent. Då ska man ha i åtanke att betydligt bättre siffror visats för samma vaccin i andra ålderskategorier. För barn som fick vaccinet då de var mellan 5 och 17 månader var effektiviteten över 50 procent (se Läkartidningen 46/2011, sidan 2365).
Att kunna ge vaccinet tidigt är relevant då det i så fall kan ges i samband med annan vaccinering, vilket är viktigt i länder där det är praktiskt svårt att ordna återbesök för vaccinering vid senare tillfällen.

De aktuella resultaten blev omedelbart omdebatterade. Tim Peto, forskare i tropikmedicin vid Oxford-universitetet, kommenterade i Nature News att en effektivitet på 30 procent sannolikt är för låg för att vaccinet ska kunna komma att användas kliniskt. David Kaslow vid organisationen Malaria Vaccine Initiative (MVI), som utvecklar vaccinet, uppgav att 655 000 människor årligen dör till följd av malaria, varav de flesta är barn. Det innebär att även en begränsad effektivitet kan få stora effekter i termer av att rädda människoliv.

Vaccinet RTS,S/AS01 har en intressant historik. Det utvecklades initialt av den amerikanska militären, men sedan tio år tillbaka sker utvecklingen i ett samarbete mellan läkemedelsbolaget GlaxoSmithKline och MVI, som finansieras av bland annat Bill & Melinda Gates-stiftelsen.
Microsoft-grundaren och filantropen Bill Gates, som hittills donerat närmare 200 miljarder kronor till välgörenhet varav 1,3 miljarder till MVI, konstaterade i en skriftlig kommentar att resultaten var »sämre än vi hoppats men att utveckla ett vaccin mot malariaparasiten är mycket svårt«. Han betonade att försöken med vaccinet går vidare. Alla barn som fått vaccinet i studien har fått en påfyllnadsdos och kommer fortsättningsvis att följas om de drabbas av malaria före 5 års ålder.