Depressionspatienter upplever ofta diskriminering och stigmatisering från omgivningen. Det visar en studie som presenteras i Lancet.
Undersökningen omfattar 1 082 vuxna patienter med diagnostiserad depres­sion från 39 centra i 35 länder. Personerna fick svara på ett formulär (Discrimination and stigma scale, DISC-12) med frågor om huruvida de upplevt eller förväntat sig uppleva diskriminering till följd av sin depression. Det visade sig att 855 patienter (79 procent) rapporterade att de upplevt diskriminering vid något tillfälle och inom något område på grund av sin depression. Detta tycks ha påverkat deras liv och val.
Bland annat uppgav 405 (37 procent) att de undvikit att påbörja en nära relation på grund av depressionen. 20 procent angav att de struntat i att söka en utbildning och 25 procent att de undvikit att söka ett jobb på grund av att de förväntade sig att bli diskriminerade. De som tidigare slutenvårdats inom psykiatrin och de som haft flera depressionsepisoder tenderade i ökad utsträckning att rapportera att de upplevt diskriminering. Likaså var upplevelse av diskriminering vanligare bland ensamstående, t ex separerade.
Intressant i sammanhanget är dock att många, upp mot hälften, som förväntat sig diskriminering när de påbörjat ett nytt jobb eller träffat en ny partner faktiskt inte upplevt någon diskriminering på jobbet eller från partnern, vilket således är en indikation på att många tycks oroa sig för diskriminering i onödan. Frågan är emellertid viktig att belysa då upplevelse av diskriminering vid depression kan vara ett hinder för att söka vård, konstateras i en kommentar till artikeln, också den i Lancet. En annan viktig aspekt är att en klar majoritet av deltagarna, 71 procent, uppgav att de ville dölja sin depression för omgivningen.