Krim–Kongo hemorragisk feber (CCHF) är en virussjukdom som sprids huvudsakligen av Hyalomma-fästingar i tropiska och subtropiska delar av Afrika, Asien och sydöstra Europa. Det är framför allt mindre däggdjur som är reservoar för viruset. Människor kan smittas via fästingbett eller kontakt med smittade djur. Influensaliknande symtom uppträder oftast först och kan utvecklas till blödarfeber, med en dödlighet kring 30 procent.

På grund av ett ökande antal fall och ökad spridning av infekterade fästingar till nya områden, bl a i sydöstra Europa och Spanien, undersökte vi spridningsmekanismerna för CCHF. Över 14 000 flyttfåglar på väg från övervintringsområden i Afrika till Europa infångades på fågelstationer på Capri och Antikythera i Medelhavet. Flyttfåglarna undersöktes, och drygt 700 fästingar plockades och analyserades för CCHF-
smitta med PCR. CCHF-virus på­visades i Hyalomma-fästingar insam­lade från en rödhuvad törnskata (Lanius senator). Detta är första gången flyttfåglar visats kunna transportera infekterade fästingar från endemiska områden till områden där smittan kan etablera sig. Rödhuvad törnskata övervintrar i CCHF-endemiska områden i Afrika söder om Sahara och häckar i mellersta och södra Europa där nya fall uppdagats.
Fyndet av infekterade fästingar på flyttfåglar ger en helt ny förklaring till spridningen av denna sjukdom till nya områden norr om Medelhavet. Införande av infekterade fästingar kan leda till att nya däggdjurspopulationer smittas och att nya transmissionscykler uppstår.