I JAMA presenteras en studie av effekten av multivitaminpreparat för att förebygga kardiovaskulär sjukdom.

Studien omfattar 14 461 manliga amerikanska läkare över 50 års ålder med en genomsnittsålder på 64 år. De har följts under perioden 1997–2011; genomsnitt­lig uppföljningstid var 11,2 år. 754 av männen (5,1 procent) hade en känd kardiovaskulär sjukdom då de inkluderades. Deltagarna lottades till två grupper: en obehandlad placebogrupp och en behandlingsgrupp som fick ett dagligt multivitaminpreparat bestående av 50 mg betakaroten, 400 IE vitamin E och 500 mg vitamin C.
Forskarna har tittat på kardiovaskulära händelser, bl a dödlighet till följd av kardiovaskulär orsak, samt stroke och hjärtinfarkt utan dödlig utgång. Totalt noterades 1 732 större kardiovaskulära händelser för samtliga deltagare. Det skedde 11,0 kardiovaskulära händelser per 1 000 personår i vitamingruppen jämfört med 10,8 i kontrollgruppen. Man tittade separat på hjärtinfarkt re­spektive stroke utan dödlig utgång samt dödlighet till följd av kardiovaskulära orsaker och total dödlighet.
Inte för något av dessa effektmått noterades något skydd av vitaminpreparaten. Inte heller när man tittade på deltagare som hade en känd kardiovaskulär sjukdom då studien påbörjades noterades några skillnader mellan vitamin- och kontrollgruppen. Resultatet kan således sammanfattas med att multivitaminpreparat inte skyddar män mot kardiovaskulära händelser.

Multivitaminpreparat används av ett stort antal människor. Författarna skriver att det finns en utbredd uppfattning att dessa skulle kunna skydda mot hjärt–kärlsjukdom, men studien visar att det inte stämmer. Vid sidan av att preparaten kostar pengar som kan användas bättre finns det en risk att patienter som tar preparaten struntar i att ta hänsyn till andra riskfaktorer för hjärt–kärlsjukdom och felaktigt tror att de är skyddade genom sina vitamintillskott, skriver författarna vidare.