Rockstjärnor som dör unga finns det åtskilliga välkända exempel på. Jim Morrison, Jimi Hendrix, Amy Winehouse och Brian Jones är ett axplock.

I BMJ presenteras en studie där en grupp forskare tagit sig en närmare titt på medellivslängden för rock- och popstjärnor under perioden 1956–2006. Vem som ska definieras som pop- eller rockstjärna har bestämts utifrån två pub­licerade listningar av de 1 000 re­spektive 5 000 bästa skivorna någonsin sammanställda av både musikkritiker och fans. Utifrån dessa har 1 489 rock- och popartister inkluderats i en kohort. Författarna har också inkluderat uppgifter om huruvida deltagarna var soloartist eller medlemmar i en grupp.
För 137 artister (9,2 procent av samtliga) har uppgifter funnits tillgängliga (i medier, biografier etc) om att personen avlidit under perioden och också när det skett och orsaken (däribland missbruksrelaterad död, malignitet, suicid etc). Det faktum att närmare var tionde deltagare avlidit innebär i sig ökad dödlighet jämfört med befolkningen i stort. Medellivslängden bland de avlidna var 39,6 år för artister från Europa och 45,2 år för amerikanska artister.

Missbruksrelaterade dödsfall och maligniteter var vanligaste dödsorsaker; de skördade vardera 18,2 procent av de avlidna. Därefter följde kardiovaskulär sjukdom (15,3 procent).
Intressant att notera är att solostjärnor dog i dubbelt så hög utsträckning som medlemmar i grupper. Veteranrockare som Rolling Stones kan, vid sidan av att tillhöra en grupp, dessutom lugnas av det faktum att rockstjärnor som varit kända 25 år och längre tenderar att närma sig samma mortalitetsnivåer som i befolkningen i stort.

Författarna tittade specifikt på artister med känt trauma i barndomen, såsom misshandel eller övergrepp. Det visade sig att dessa löpte ökad risk att dö till följd av missbruk än kohorten i stort. Närmare hälften av deltagarna som avled till följd av missbruk hade utsatts för trauma i barndomen jämfört med deltagare som dog av andra orsaker, där 25 procent hade utsatts för trauma i barndomen.
Att det finns begränsningar med att, som i den aktuella studien, inhämta uppgifter om dödsorsaker, missbruk och trauma i barndomen från medier, biografier och intervjuer behöver knappast tilläggas.

Det är faktiskt inte första gången som BMJ publicerar en studie i ämnet. Det faktum att flera välkända rockstjärnor dött vid 27 års ålder (vilket föranlett uttrycket »27 club«), däribland nämnda Morrison, Hendrix, Winehouse och
Jones samt Kurt Cobain och Janis Joplin, var föremål för en artikel i tidskriften i december 2011. Konklusionen var emellertid att det var en ren slump att så många välkända artister blev just 27 år. Berömmelse kan i sig vara kopplad till ökad risk att avlida men just 27 års ålder innebär inte »några särskilda risker« i en rockstjärnas liv, konstaterade författarna till studien.