Tillskott av D-vitamin har ingen effekt mot artros i knäleden, vare sig mot smärta eller mot artrosutveckling i form av nedbrutet brosk i leden. Det visar en studie gjord av amerikanska forskare som presenteras JAMA.

Studien omfattar 146 patienter med en medelålder på 63 år, samtliga med symtomgivande och radiologiskt verifierad artros i knäleden. 57 procent av deltagarna var kvinnor. Deltagarna lottades till två grupper. En behandlingsgrupp fick D-vitamintillskott i dosen 2 000 IE per dag. Dosen justerades var fjärde månad så att serumnivåerna av 25-hydroxi­vitamin hamnade mellan 36 och 100 ng/ml. Anledningen till att 36 ng/ml valdes som nedre gräns var att observationsstudier på området indikerat en skyddande effekt mot artros vid denna nivå. En kontrollgrupp gavs placebo.

Behandlingen pågick i två år. Effekten följdes i form av att deltagarna fick skatta sin smärta i knäleden utifrån den 20-gradiga skalan WOMAC (Western Ontario and McMaster Universities osteoarthritis index). Även ledens funktion skattades. Därtill mättes förlust av ledbrosk baserat på MR-undersökningar. Det visade sig sammantaget att det inte förelåg några statistiskt säkerställda skillnader mellan grupperna när det gäller vare sig förlust av ledbrosk eller smärta.

Författarna konstaterar att D-vitamintillskott inte har effekt mot artros i knäleden men flaggar för att uppföljningstiden kan ha varit för kort; observationsstudier inom fältet har haft betydligt längre uppföljningstider.