I New England Journal of Medicine presenteras en studie i vilken man tittat på om tillskott av antibiotika, oavsett tecken på infektion, kan förbättra överlevnaden för svårt undernärda barn.
Studien har genomförts vid 18 kliniker på landsbygden i Malawi och omfattar 2 767 barn mellan 6 och 59 månader med akut svår undernäring.

Samtliga barn gavs nutrition i form av »terapeutisk kost«, bestående av jordnötssmör med tillskott av bl a socker, olja och mjölkpulver. En grupp barn fick därtill antibiotika i form av amoxicillin i dosen 80–90 mg per kilo kroppsvikt och dag. En grupp fick ett annat antibiotikum, cefdinir, i dosen 14 mg per kilo och dag medan en tredje grupp gavs placebo (men naturligtvis nutrition). Antibiotikabehandlingen pågick i sju dagar. Forskarna tittade därefter på dels mortalitet, dels i vilken omfattning barnen återhämtade sin kroppsvikt, vilket bl a definierats utifrån om barnen inte längre hade ödem. För båda dessa effektmått visade det sig att antibiotikabehandling gav positiv effekt.

Mortaliteten var 4,8 procent i gruppen som fått amoxicillin, 4,1 procent i gruppen som fått cefdinir och 7,4 procent i kontrollgruppen. När det gäller andelen barn i respektive grupp som återhämtade normal kroppsvikt uppgick den till 88,7 respektive 90,9 procent i antibiotikagrupperna, vilket ska jämföras med 85,1 procent i kontrollgruppen.

Författarna är förvånade över att effekten var så pass kraftig och konstaterar att det är motiverat att ge antibiotika rutinmässigt vid svår undernäring hos barn trots de risker med resistensutveckling detta medför. Svår undernäring bland barn orsakar varje år cirka en miljon dödsfall. Att ge antibiotika till barn med svår undernäring är rutin på många håll men effekten av metoden har inte prövats vetenskapligt i stor skala förrän i den aktuella undersökningen.