Autoreferat. Att utnyttja kroppsegna celler som trojanska hästar är en fördelaktig strategi för patogena organismer. Vi har studerat hur den intracellulära parasiten Toxoplasma gondii går till väga.

Infektion med Toxoplasma innebär potentiellt livslång kolonisation av främst hjärnvävnad hos människa och andra varmblodiga djur. Till allvarliga manifestationer hör fosterskador vid kongenital smitta och cerebral toxoplasmos hos personer med nedsatt immunförsvar. Immunförsvarets dendritceller övervakar kontinuerligt kroppens vävnader och initierar ett immunsvar när hot upptäcks. Vår grupp har tidigare visat att Toxo­plasmainfekterade dendritceller visar kraftigt ökad rörelseförmåga, vilket bidrar till parasitens spridning i kroppen.

Det föreliggande arbetet demonstrerar att dendritceller uttrycker receptorer för signalsubstansen γ-aminosmörsyra (GABA) och är kapabla att själva producera och utsöndra GABA. Toxoplasma­infekterade dendritceller uppvisar mång­faldigt högre GABA-nivåer och farmakologisk blockering av GABA-receptorer samt produktion och transport av GABA hämmar de infekterade cellernas rörelseförmåga. Samma blockering leder i djurförsök till fördröjd spridning av parasiten i värddjuret. Resultaten sammankopplar den­dritcellers rörelseförmåga med deras kapacitet att producera och svara på GABA, den huvudsakliga inhibitoriska signalsubstansen i hjärnan. Toxoplasma utnyttjar därför GABA-systemet för spridning i den infekterade värden inklusive passage över blod–hjärnbarriären till hjärnan.

Fynden beskriver en hittills okänd länk mellan immunförsvaret och hjärnan samt erbjuder nya potentiella angreppspunkter för behandling av toxoplasmos. Vidare forskning kommer att undersöka vilka effekter toxoplasma har på nivåerna av GABA i hjärnan och i förlängningen på värdens kognitiva funktioner.