HIV-prevalensen bland transsexuella kvinnor som genomgått könsbyte, dvs män som opererat om sig till kvinnor, är i storleksordningen 50 gånger högre än i befolkningen i stort. Det visar en metaanalys publicerad i Lancet Infectious Diseases.

Författarna har sammanställt data över HIV-prevalensen från ett antal olika studier och undersökningar från bl a USA, Europa (Spanien, Nederländerna och Italien), Sydamerika (Peru, Argentina, Brasilien och El Salvador) och Asien (däribland Indien, Indonesien och Pakistan). Totalt omfattar studierna data från 11 066 transsexuella individer i 15 länder. Bland dessa var HIV-prevalensen sammantaget 19,1 procent, vilket är nästan 50 gånger högre än i den vuxna befolkningen i övrigt i respektive land. Situationen är jämförbar i både rika länder och medelinkomstländer. HIV-prevalensen för transsexuella kvinnor ligger kring 20 procent i de flesta av de länder som ingått i studien, och det faktum att siffran är relativt jämn mellan länderna är naturligtvis i sig anmärkningsvärt.

I en kommentar till artikeln konstateras att från det att HIV upptäcktes har transsexuella inte klassificerats i en egen kategori när data över HIV-prevalens sammanställts. Normalt har transsexuella kvinnor inkluderats i statistiken för gruppen homosexuella män.
Den aktuella studien visar att transsexuella kvinnor som genomgått könsbyte är en särskild högriskgrupp som omedelbart behöver ytterligare insatser både vad gäller behandling och prevention. I nuläget är denna patientgrupp närmast bortglömd eller negligerad i många länder, konstaterar författarna vidare.