Den gamla kirurgiska sanningen att man alltid bör stänga buken efter en laparotomi har ifrågasatts på senare år. Behandling med öppen buk är livräddande i flera situationer: vid skademinimering (damage control) efter trauma, septisk buk, akut pankreatit, brännskador, kärlkatastrofer och särskilt då ett bukkompartmentsyndrom hotar eller redan har utvecklats. 

Denna behandling är dock inte riskfri. Utveckling av enteriska fistlar är särskilt fruktad, och efter lång tids behandling kan det vara svårt att stänga buken, vilket resulterar i stora och svårbehandlade bukväggsbråck. Båda dessa komplikationer är starkt associerade med lång behandlingstid med öppen buk.

I en artikel publicerad i British Journal of Surgery rapporteras från Helsingfors universitetssjukhus (Meiland) goda resultat med en metod som kombinerar undertrycksbehandling med fasciatraktion med nät för att förhindra lateralisering av bukväggen. När man jämför behandling av 50 patienter med denna nyligen beskrivna metod [World J Surg. 2007;98:2133-7] med 54 kontroller som behandlades strax innan den nya metoden infördes är skillnaderna påtagliga. Andelen där man har kunnat stänga buken med fördröjd primär fasciasutur ökade från 44 till 78 procent (P > 0,001) och bland överlevarna från 59 till 93 procent.

Metoden utvecklades i Malmö och Uppsala. I en multicenterstudie där även Falun och Gävle deltog [Br J Surg. 2011;98:735-43], där 111 patienter som krävde behandling med öppen buk i mer än fem dygn studerades, rapporterades liknande resultat: 89 procent fördröjd primär fasciasutur bland överlevarna. Även Trondheim har rapporterat goda resultat [Eur J Vasc Endovasc Surg. 2010;40:60-4]. 

Det är glädjande att våra nordiska grannar har kunnat reproducera för patienterna så goda resultat, helt oberoende av den svenska gruppen. Metoden verkar sprida sig även globalt; den svenska multicenterstudien är den näst mest citerade artikeln i British Journal of Surgery 2011–2012.

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Referenten har varit med om att utveckla den metod som utvärderats.