Åldersrelaterad makuladegeneration är en av de vanligaste anledningarna till blindhet i Europa och USA. Det finns ett stort behov av validerade metoder att både behandla och bromsa sjukdomen. Tillskott av zink, betakaroten och vitaminerna E och C har kopplats till bromsad sjukdomsprogression. Därtill finns ett antal olika preparat där evidens inte har kunnat visas.

I JAMA presenteras en studie i vilken författarna har tittat på 4 203 individer med risk att utveckla avancerad åldersrelaterad makuladegeneration; samtliga hade så kallade drusenavlagringar. Deltagarna var i åldern 50–85 år och inkluderades i undersökningen under perioden 2006–2008. De har följts vid 82 olika centra. En grupp lottades till tillskott av lutein (10 mg) och zeaxantin (2 mg). Båda dessa ämnen tillhör gruppen karotenoider. En annan grupp fick omega-3-fettsyrorna DHA (dokosahexaensyra) i dosen 350 mg och EPA (eikosapentaensyra) i dosen 650 mg. En tredje grupp gavs både lutein och zeaxantin samt DHA och EPA. En fjärde grupp gavs placebo. Viktigt att notera är att samtliga deltagare i såväl behandlingsgrupperna som placebogruppen också gavs daglig behandling med en formulering av betakaroten (15 mg), vitamin C (500 mg), vitamin E (400 IU) och zink (80 mg zinkoxid).

Deltagarna följdes under i genomsnitt fem år. Under den perioden utvecklade 1 940 ögon hos 1 608 individer avancerad åldersrelaterad makuladegeneration. Några statistiskt säkerställda skillnader mellan grupperna noterades emellertid inte. I ungefär 30 procent av ögonen i respektive grupp utvecklades avancerad åldersrelaterad makuladegeneration. Det innebär således att tillskotten inte gav något ytterligare skydd vid sidan av behandling med zink, betakaroten samt C- och E-vitamin.